+90 (312) 398 12 13
info@yakupoglu.com.tr


Kalite Politikamız

Avrupa’nın en büyük teknik bot üreten şirketi olarak, kuruluş amacımıza uygun, belirlediğimiz stratejiler doğrultusunda, hedefleri belirleyerek, bu hedeflere ulaşma durumunu etkileyen iç ve dış konuları tanımlayarak ve değerlendirerek, iç ve dış tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak, risk bakış açısıyla süreçlerini yöneten, uygulanabilir müşteri ve yasal şartlara uygun kurduğumuz kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Şirketimizin faaliyette bulunduğu işlerde yaşanabilecek iş sağlığı ve güvenliği risklerinin yapısına ve büyüklüğüne göre, olabilecek yaralanmaların ve sağlık problemlerin önlenmesi amacı ile bu konuda çıkarılmış yasal şartlara ve kurallara uygun hareket ederek, hedeflerin belirlenmesi, gözden geçirilmesi, dokümante edilmesi, doğru bir şekilde uygulanması sağlanır, eğitimler verilerek çalışanların farkındalığı artırılır, ihtiyaçlar doğrultusunda sistem gözden geçirilerek iş sağlığı ve güvenliği performansının sürekli iyileştirilmesi taahhüt edilir.

Çevre Politikası

Ayakkabı ve tekstil üretim faaliyetlerimiz için belirlenen çevre hedeflerini şirketin bağlamına uygun gerçekleştirmeyi, çevreyi korumayı, çevre mevzuatlarına uyarak, paydaşlarımızda sürdürülebilir kaynak kullanımı ile çevre bilinci ve farkında lığı arttırmayı, çevre performansını ve çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.